Het Interview met de NarcistWorkshops

Workshops

In een herstelwerkgroep krijg je de kans om:

 • Je kennis en begrip over herstel te vergroten
 • (Herstel)ervaringen met anderen te delen en herkenning, erkenning en steun te ervaren
 • Meer grip te krijgen op je eigen situatie én toekomst door het opdoen van inzichten en vaardigheden en het hervinden van je innerlijke kracht
 • Weerbaarder te worden

Aan deze doelen wordt in kleine stapjes gewerkt, aan de hand van verschillende thema’s per bijeenkomst.

Je leert:

 • Jezelf te uiten
 • Op te komen voor jezelf
 • Je mening te formuleren
 • Inzicht te krijgen in je eigen herstel
 • Welke waarden belangrijk voor je zijn
 • Grenzen aan te geven en eigen keuzes te maken
 • Jezelf een doel/doelen te stellen waaraan je gaat werken
 • Te bepalen welke steun je nodig hebt, van wie, en hoe je deze kunt inschakelen
 • Welke invloed je zelf kunt hebben op je eigen herstelproces

Wat maakt onze herstelwerkgroepen uniek?

 • Professionele begeleiding vanuit ervaringsdeskundigheid; mensen die getraind zijn en het zelf hebben doorleefd én overwonnen
 • Gemengde groepen; zowel mannen als vrouwen kunnen deelnemen
 • Specifiek gericht op mensen die willen herstellen van narcistische mishandeling, binnen partner-relaties en/of vroegere ouder-kindrelaties
 • Het doel en de focus liggen níet op lotgenotencontact en het uitwisselen van ervaringen, maar op het actief werken aan je eigen herstel. Het kunnen delen van gemeenschappelijke ervaringen heeft hierin een herstel-ondersteunende waarde.

Wij werken volledig onafhankelijk: we zijn geen onderdeel van een hulpverleningsinstantie of overheidsinstelling en leggen geen “dossier” aan.

Bestel nu: